Ontzuren: Jicht Structureel Behandelen

Tegenwoordig is het goed mogelijk om jicht structureel tegen te gaan door het lichaam te ontzuren. Bij jicht is namelijk sprake van verzuring van het lichaam. Dit betekent dat het lichaam de overtollige stroom aan afvalzuren in het bloed, zoals urinezuren, niet afdoende kan uitscheiden. Naarmate men ouder wordt blijven steeds meer zuurresten achter in het lichaam. Jicht wordt veroorzaakt door chronische verzuring. Tegenwoordig zijn er goede mogelijkheden om het lichaam te ontdoen van overtollige urinezuren/urinezuurkristallen waardoor jicht bij de wortel wordt aangepakt. Bij het succesvol ontzuren kan een levenslange gang naar de medicijnenkast worden vermeden.

 

De oorzaak: Verzuring

Stress, medicijnen en purinerijk voedsel produceren na verbranding urinezuren die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad (pH waarde) van het bloed op een constant niveau te houden. Deze mag slechts tussen de pH 7,3 - 7,4 liggen. Wanneer de zuurgraad in het bloed zich buiten deze waarden begeeft is het lichaam in levensgevaar!

 

Het lichaam kent 2 belangrijke manieren om urinezuren af te voeren of te neutraliseren (bufferen):

  • Urinezuren worden door de nieren gefilterd en dan via de urine uitgescheiden.
  • Urinezuren worden gebufferd/geneutraliseerd door het stofje natriumbicarbonaat. Natriumbicarbonaat vorm de belangrijkste basische buffer in het bloed om de zuurgraad constant te houden.

 

Maar bij personen met jicht is de hoeveelheid urinezuren die in het bloed vrijkomt soms te groot om via bovenstaande mechanismes te worden verwerkt. De zuurgraad van de nieren is dan te hoog waardoor ze kunnen beschadigen. Ook kan het lichaam te weinig natriumbicarbonaat aanmaken om de overtollige urinezuren te neutraliseren/bufferen.

 

Het lichaam gaat dan over tot andere mechanismes om de overtollige urinezuren “onschadelijk” te maken:

  • Het lichaam bindt de overtollige urinezuren in de nieren met basische mineralen zoals calcium of magnesium. Door deze binding ontstaan “zure zouten”, welke we ook wel kennen als nierstenen. Nierstenen zijn dus niet het gevolg van een te grote hoeveelheid calcium, maar door de chronische verzuring van de nieren. Wanneer er geen vrije voorraad calciumionen meer aanwezig is, dan “rooft” het lichaam calcium uit de botten, tanden, nagels, huid en haarbodem om te binden met overtollige urinezuren. Verzuring leidt hierdoor ook tot botontkalking en andere problemen.
  • Het lichaam zet de vloeibare urinezuren om in een vaste vorm door kristallisatie (urinezuurkristallen). Een vaste vorm heeft namelijk geen invloed meer op de zuurgraad. Kristallisatie is dus een compensatiemechanisme om de zuurgraad van het bloed constant te houden. Wanneer de kristallen zich afzetten op de gewrichten kan jicht ontstaan.

 

Met deze mechanismes zorgt het lichaam dat de zuurgraad in het bloed constant blijft, maar het resultaat is wel dat dit op den duur ten koste gaat van chronische aandoeningen als jicht, nierstenen en botontkalking.

 

Behandel uw jicht structureel met het behandelplan van stichting Zuur-Base Kennis.

 

De oplossing: Ontzuren

De basisvoorwaarde voor een leven zonder jicht ligt in het herstellen van de zuurbalans in het lichaam. Door actief te ontzuren neemt de stroom overtollige urinezuren af en worden opgebouwde urinezuurkristallen in de gewrichten opgelost en afgevoerd.

 

Actief ontzuren kunt u bereiken door dagelijks uw natriumbicarbonaatgehalte in het lichaam te verhogen. Natriumbicarbonaat is de basische buffer die overtollig urinezuur neutraliseert. Door deze basische buffer dagelijks te verhogen kunnen veel meer urinezuren onschadelijk worden gemaakt zodat ze niet kristalliseren. Daarnaast heeft natriumbicarbonaat een actieve ontzurende werking door reeds gevormde urinezuurkristallen in uw gewrichten geleidelijk op te lossen en af te voeren.

 

Ontzuren met basische druppels

Door toevoeging van basische druppels aan uw drinkwater wordt de PH waarde ervan verhoogd naar 9.5. Hierdoor ontstaat basisch water. Door het drinken van basisch water wordt de zuurgraad in de maag tijdelijk verlaagd. Ons lichaam corrigeert dat snel door weer zuur voor de maag aan te maken. Daarbij wordt tegelijkertijd via de maagwandcellen natriumbicarbonaat afgegeven aan het bloed. De natriumbicarbonaat zal dan urinezuren neutraliseren.

 

Ontzuren met gecoate basische tabletten

Basische tabletten met een maagzuurresistente coating bevatten natriumbicarbonaat en lossen op in de darmen. De natriumbicarbonaat wordt via de darmwand in het lichaam opgenomen waarna de urinezuren worden opgelost.

 

Maar let op! Het valt niet aan te raden om gewoon natriumbicarbonaatpoeder op te lossen in water en dit dan op te drinken. De opgeloste natriumbicarbonaat reageert dan met het maagzuur en wordt omgezet in koolstofdioxide, (keuken)zout en water. Hierdoor krijg je een opgeblazen gevoel en kan de bloeddruk stijgen door de verhoogde zoutvorming. De maagzuurresistente coating die om goede basische tabletten zit voorkomt reactie van natriumbicarbonaat met het maagzuur.

 
Ontzuren met speciale ontzurende kruidenthee

Ontzuren kan ook door het drinken van ontzurende kruidenthee. Belangrijk hierbij is een grote variëteit aan kruiden en de juiste kruidencombinatie. Kruiden bevatten energierijke elementen die na extractie in staat zijn om “zure zouten” te ontbinden. Speciaal ontzurende kruidenthee bevordert ook direct de afvoer van urinezuren via de urine, erg goed bij jicht. Meer informatie over ontzurende kruidenthee in combinatie met jicht.

 

Ontzuren door het nemen van ontzurende baden met basisch badzout

Zure afvalstoffen zoals urinezuren worden voor een groot gedeelte afgevoerd via ons grootste orgaan, de huid. Door het nemen van ontzurende baden (basische baden) gaat u de afvoer van zure afvalstoffen van binnen naar buiten stimuleren. Basische baden zijn erg goed voor mensen met jicht. Ook in het geval dat urinezuurkristallen in jichtknobbels door het lichaam worden uitgestoten, is het nemen van basische (voet)baden erg geschikt om de zuren te neutraliseren. 

 

Ontzuren door het lichaam te voeden met basische voedingsextracten

Door uw lichaam dagelijks te voeden met een grote hoeveelheid basische voedingsstoffen, beschermt u het tegen verzuring. Basische voedingsstoffen compenseren voor de dagelijkse stroom verzurende voedingsstoffen waardoor de zuurbalans wordt gehandhaafd. Basische voedingsstoffen zitten in o.a. groenten, diverse fruitsoorten, kiemgrassen (gerstegras, tarwegras), algen (chlorella, spirulina). Daarnaast zijn extra voedingscomplexen als vezels, enzymen en probiotica  essentieel. Zij verbeteren de zuurgraad van de darmen en houden deze op peil.

 

Ontzuren door het aanvullen met basische mineralen complex

De intensieve landbouw leidt al tijden tot verschraling en uitputting van grote delen van onze landbouwbodems, waardoor het mineralengehalte in onze voeding afneemt. De westerse leefstijl en een tekort aan basische mineralen kunnen leiden tot verhoging van urinezuur in het lichaam. Indien er een te hoge concentratie aan urinezuur in het lichaam aanwezig is kan dit neerslaan in de vorm van kristallen. Deze leiden op den duur tot jichtklachten. Ons lichaam heeft basische mineralen nodig voor een optimale zuurbalans. Door aan te vullen met basische mineralen help je het lichaam te  beschermen tegen jicht. Basische mineralen bestaan uit actieve stoffen zoals calcium, magnesium, zink, kalium, ijzer, mangaan, koper, seleen, molybdeen, en chroom. Ze verbeteren de zuurgraad in het lichaam.

 

Verkrijgbaarheid van ontzurende producten

Lichaamsontzuring wordt al enige jaren toegepast als therapie. Tegenwoordig bestaan er enkele bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het maken van ontzurende producten zoals basische druppels, basische tabletten, speciale ontzurende kruidenthee, basisch mineralen complex, basisch badzout en basische voedingsextracten. Ontzurende producten zijn verkrijgbaar bij vakdrogisten, gezondheidwinkels, reformwinkels en enkele apotheken. Daarnaast kunt u ontzurende producten tegenwoordig ook vinden en bestellen via internet.

 

 

 

Doe de online verzuringstest

Jicht wordt veroorzaakt door verzuring. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

Start de test >>>


jicht behandelplan

Jicht behandelplan

Behandel uw jicht structureel met het ontzuren-behandelplan van stichting Zuur-Base Kennis.

Jicht behandelplan >>