Jicht en AlcoholJicht en Alcohol

Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat alcohol en jicht slecht samen gaan. De mate waarin alcohol jicht beïnvloedt wordt ook steeds duidelijker. Uit een studie waarbij het alcoholgebruik van 47.000 mannen gedurende twaalf jaar werd gevolgd, bleek dat de kans op jicht groter was bij mannen die meer alcohol dronken. Echter, niet alleen het alcoholpromillage, maar ook de soort drank had een effect op het jichtrisico. Rode of witte wijn speelde namelijk een beperktere rol bij jicht, terwijl bier de kans op jicht met 30% deed toenemen.

 

Alcohol vergroot de kans op een aanval

Bij bestaande jichtpatiënten wordt tijdens het drinken van alcohol de urinezuurspiegel tijdelijk verhoogd. Bij mensen die veel urinezuur in het bloed hebben, kan een hoge alcoholconsumptie aanleiding zijn voor een jichtaanval. Het urinezuurgehalte stijgt binnen 3 uur na alcoholconsumptie naar een hoogtepunt waarna het weer daalt. Vanwege dit effect ervaren veel mensen een jichtaanval enkele uren nadat ze alcohol hebben gedronken.

 

Met bier meer kans op jicht dan met wijn.

Bij het ontstaan van jicht lijken risicofactoren zoals overgewicht, purinerijk voedsel en alcoholgebruik een grote rol te spelen. Alcohol drinken verhoogt de kans op jicht, maar niet alle alcoholische dranken kennen hetzelfde risico.

In de eerder genoemde studie waarin 47.000 mannen informatie gaven over hun ziekten en dieet hadden 730 mannen twaalf jaar later de ziekte ontwikkeld. Uit de dieetgegevens van de gemeten groep bleek dat de kans op jicht 2,5 keer hoger was voor mannen die dagelijks 4 of 5 glazen alcohol dronken, dan voor degenen die niet dronken. Zelfs één drankje per dag verhoogde het risico al met 30%.


Het maakt wel verschil welke alcoholische drank wordt gedronken. Bij een dagelijkse consumptie van 2 of meer glazen bier was de kans op de aandoening 2,5 keer hoger, terwijl het risico bij de consumptie van 2 glaasjes sterke drank 1,6 keer toenam. De kans op jicht was niet significant verhoogd in de situatie dat mannen dagelijks 2 glazen wijn dronken.

 

De effecten van alcohol op jicht zijn dus niet direct te herleiden naar het alcoholpercentage van de drank. Wel is het zo dat bier een hoog purinegehalte kent dat door het lichaam wordt omgezet in urinzuur. Jicht wordt veroorzaakt door een teveel aan urinezuur dat zich afzet in de gewrichten. Vandaar dat preventie vaak is gebaseerd op een purinearm dieet en actief ontzuren.

 

Lees meer over verzuring van het lichaam >>>

  

 


Doe de online verzuringstest

Jicht wordt veroorzaakt door verzuring. Er zijn veel factoren die de kans op verzuring beïvloeden. Met deze test kunt u gemakkelijk zien of u een verhoogde kans heeft op verzuring.